+48 22 513 15 25 stankiewicz@notar.pl

Kancelaria Notarialna w Tarczynie

O kancelarii

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych. Do katalogu czynności notarialnych należy:

  • sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej),
  • doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Istnieje możliwość uzyskania w kancelarii informacji w języku angielskim.

Opłaty

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o podatek VAT wg stawki 23%. W zależności od okoliczności notariusz ma obowiązek pobrać podatki (od czynności cywilnoprawnych, podatek od darowizn), a następnie przekazać pobrane podatki do właściwego urzędu skarbowego.

Czytaj dalej…

Kontakt

Kancelaria Notarialna Paulina Stankiewicz ul. Komornicka 8, 05-555 Tarczyn I p. wejście z tyłu budynku, ogólnodostępny parking

Kontakt: +48 22 513 15 25 stankiewicz@notar.pl

Godziny urzędowania:
pon. – pt.: 9:30 – 16:30
inny termin: po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu